Xã hội Chi phí chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi : Năm 2020 tăng 260 tỷ yên so với cùng kỳ năm trước , đạt mức hơn 10 nghìn tỷ yên trong 3 năm liên tiếp.

Xã hội Chi phí chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi : Năm 2020 tăng 260 tỷ yên so với cùng kỳ năm trước , đạt mức hơn 10 nghìn tỷ yên trong 3 năm liên tiếp.

Do già hóa dân số, chi phí chăm sóc điều dưỡng trong năm tài chính 2020 đạt mức cao kỷ lục 10.778,3 tỷ yên. Chi phí đã vượt quá 10 nghìn tỷ yên trong năm thứ ba liên tiếp kể từ năm tài chính 2018.

ダウンロード - 2021-11-15T163048.039.jpg


Theo "Thống kê tình hình thực tế về trợ cấp chăm sóc Điều Dưỡng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, chi phí chăm sóc điều dưỡng, bao gồm quyền lợi bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng và phần tự chi trả, đã tăng 262,1 tỷ yên so với năm trước cho các dịch vụ chăm sóc được chứng nhận là cần thiết chăm sóc điều dưỡng . Số lượng các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chủ yếu được sử dụng bởi những người đã được chứng nhận là cần hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng đã tăng 6,7 tỷ yên lên 270,5 tỷ yên và tổng chi phí của cả hai dịch vụ tăng 268,8 tỷ yên lên 10.778,3 tỷ yên.

Chi phí trung bình cho mỗi người sử dụng (được điều tra vào tháng 4 năm 2021 ) là 201.700 yên cho các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, tăng 3.300 yên so với cùng tháng năm trước và 28.400 yên cho các dịch vụ phòng ngừa chăm sóc điều dưỡng, tăng 300 yên.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ năm 2001, một năm sau khi hệ thống bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng bắt đầu, nhưng tổng chi phí đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua.

Nhìn vào chi phí dịch vụ chăm sóc điều dưỡng trung bình theo tỉnh, tỉnh Tottori có mức chi phí cao nhất là 218.500 yên, tiếp theo là Okinawa (215.600 yên) và Saga (215.300 yên). Thấp nhất là Hokkaido ở mức 191.200 yên, tiếp theo là Saitama (192.300 yên) và Fukushima (192.800 yên).

Số người thụ hưởng trợ cấp ( người sử dụng ) hàng năm trong năm 2020 là 5.328.000 người, tăng 55.700 người (1,1%) so với năm trước đối với dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và 1.099.500 người, tăng 6.600 người (0,6%) đối với dịch vụ phòng ngừa chăm sóc điều dưỡng.

Số người được chứng nhận cần được chăm sóc và hỗ trợ điều dưỡng trong đợt điều tra tháng 4 năm 2021 đã tăng 150.000 người so với cùng tháng năm trước lên 7,05 triệu người, trong đó nam giới là 2,27 triệu người và nữ giới là 4,78 triệu người. Số người hưởng trợ cấp tăng 130.000 người lên 5,31 triệu người, trong đó nam giới 1,63 triệu người và nữ giới 3,68 triệu người. Nữ giới vượt xa nam giới cả về số lượng người được chứng nhận và số lượng người nhận trợ cấp.

Nhìn vào tỷ lệ số người hưởng trợ cấp trong dân số theo nhóm tuổi của từng nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên (khảo sát điều tra tháng 11 năm 2020 ) theo giới tính, 2,3% nam và 1,7% nữ là "65-69 tuổi" . "80-84 tuổi" là 15,2% đối với nam giới và 21,7% đối với nữ giới , và "90-94 tuổi" là 46,4% đối với nam giới và 64,3% đối với nữ giới.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top