chi tiêu quốc phòng

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Không có hành động gì khi 1 đô la = 155 yên . Chi tiêu quốc phòng 43 nghìn tỷ yên chắc chắn sẽ vượt quá mức tăng thuế .

    Đồng yên tiếp tục suy yếu lần đầu tiên sau 34 năm. Mức ``1 đô la = 155 yên'' đang đến gần, được coi là tuyến phòng thủ mới chống lại sự can thiệp ngoại hối, nhưng chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dường như không làm gì với điều đó. ``Đồng yên yếu và mức tăng thuế lớn'' đang len lỏi vào...
Top