Xã hội Nhật Bản : Ngân sách quốc phòng, 130 tỷ yên chưa được sử dụng, mức lớn thứ hai từ trước đến nay.

Xã hội Nhật Bản : Ngân sách quốc phòng, 130 tỷ yên chưa được sử dụng, mức lớn thứ hai từ trước đến nay.

images - 2024-07-09T171226.280.jpg


Vào ngày 9, có thông tin tiết lộ cho biết trong ngân sách quốc phòng trị giá 6,8219 nghìn tỷ yên được chính phủ dành cho ngân sách năm 2023, khoảng 130 tỷ yên chưa được sử dụng . Đây là số tiền lớn thứ hai kể từ năm tài chính 2007 sau khi Bộ Quốc phòng được thành lập, sau năm 2011, khi khoảng 180 tỷ yên không được sử dụng do các yếu tố đặc biệt do trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản gây ra. Người ta cho rằng ở một số khu vực, công việc không theo kịp tốc độ tăng của ngân sách và các thủ tục thực hiện không được hoàn thành đúng thời hạn.

Chính phủ có kế hoạch chi tổng cộng khoảng 43 nghìn tỷ yên trong 5 năm từ 2011 đến 2027 để tăng cường năng lực quốc phòng. đồng thời cũng có kế hoạch thực hiện tăng thuế để trang trải các nguồn tài chính, nhưng trừ khi tình trạng hiện tại của một lượng lớn ngân sách quốc phòng chưa được sử dụng được cải thiện, sẽ có những chỉ trích về sự lỏng lẻo trong đánh giá ngân sách, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc thảo luận về cải cách thuế theo hướng cuối năm nay.

Ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2023, năm đầu tiên tăng chi tiêu quốc phòng, là 6,8219 nghìn tỷ yên, bao gồm chi phí tổ chức lại quân đội Hoa Kỳ đạt một mức cao kỷ lục mới. Theo nhiều nguồn tin, mức tăng này đã dẫn đến số lượng hợp đồng và thực hiện dự án tăng cao hơn dự kiến, khiến không thể kiểm tra kỹ lưỡng các khoản chi cần thiết trong năm tài chính. Số tiền không cần thiết dự kiến sẽ được ghi vào quyết toán tài khoản chung cho năm tài chính 2023 , việc này sẽ được quyết định sớm nhất là vào cuối tháng 7 và chính phủ có kế hoạch chuyển một phần số tiền vào ngân sách năm tài chính 2024.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top