chính quyền suga

  1. yuri

    Chính trị Nhật Bản: Tỷ lệ hỗ trợ giảm 30%, toàn cảnh chính quyền Suga về sự quản lý yếu kém ở đại dịch corona

    "Chính quyền Yoshihide Suga" đã ghi nhận mức đánh giá ủng hộ cao là 64% khi nó được đưa ra vào tháng 9 năm 2020, và bây giờ tỷ lệ ủng hộ đã giảm 30% xuống mức thấp 30%. Nói cách khác, tức là đã mất đi "cứ hai người thì có một người ủng hộ". Điều này không tốt lắm, nhưng nó không thể là bộ mặt...
Top