chính sách của thủ tướng suga

  1. yuki1485

    Giáo dục Ba kế hoạch của chính phủ trong "Cơ quan trẻ em" được tiết lộ. Nuôi dạy trẻ kết hợp giáo dục, chuyển giao trong giáo dục bắt buộc.

    Vào ngày 22, ba kế hoạch đã được Văn phòng Nội các và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tiết lộ liên quan đến việc thành lập "Cơ quan Trẻ em" mà Thủ tướng Yoshihide Suga có ý định thực hiện. Cả ba kế hoạch sẽ là một tổ chức tích hợp các chính sách liên quan đến trẻ...
  2. yuki1485

    Xã hội Một loạt lời chỉ trích từ các chuyên gia về chính sách kinh tế của chính quyền Suga, ngay cả chủ tịch của Toyota cũng đánh giá.

    Chính quyền Suga đang rơi vào tình thế khó khăn vì các biện pháp đối phó với Cororna muộn màng. Thủ tướng Yoshihide Suga đã kêu gọi "ngăn chặn sự lan rộng lây nhiễm và cân bằng nền kinh tế", nhưng các chuyên gia kinh tế trong tiểu ban ứng phó với Corona của chính phủ đã công khai chỉ trích phản...
Top