Giáo dục Ba kế hoạch của chính phủ trong "Cơ quan trẻ em" được tiết lộ. Nuôi dạy trẻ kết hợp giáo dục, chuyển giao trong giáo dục bắt buộc.

Giáo dục Ba kế hoạch của chính phủ trong "Cơ quan trẻ em" được tiết lộ. Nuôi dạy trẻ kết hợp giáo dục, chuyển giao trong giáo dục bắt buộc.

Vào ngày 22, ba kế hoạch đã được Văn phòng Nội các và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tiết lộ liên quan đến việc thành lập "Cơ quan Trẻ em" mà Thủ tướng Yoshihide Suga có ý định thực hiện. Cả ba kế hoạch sẽ là một tổ chức tích hợp các chính sách liên quan đến trẻ em, chẳng hạn như hợp nhất các trường mẫu giáo, nhà trẻ và các viện trẻ em được chứng nhận, có các khu vực pháp lý khác nhau thành Cơ quan Trẻ em. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cũng có kế hoạch chuyển giao chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Có hai đề xuất, Cơ quan Trẻ em sẽ như một tổ chức độc lập trong Văn phòng Nội các, và "Bộ trưởng Chính sách Chung về Trẻ em" sẽ được bổ nhiệm và làm việc dưới quyền thủ tướng.

Trong đề xuất (1), nhà trẻ (thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục), trường mẫu giáo (thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) và viện trẻ em được chứng nhận (thuộc Văn phòng Nội các) sẽ được hợp nhất thành Cơ quan trẻ em.

Theo đề xuất (2), ngoài trường mẫu giáo, giáo dục bắt buộc đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đảm nhiệm sẽ được thống nhất thành Cơ quan Trẻ em.

Đề xuất của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập mới "Hội đồng Chiến lược Chính sách Trẻ em (tên dự kiến)" trong Ban Thư ký Nội các và phân công một Bộ trưởng phụ trách nhằm tăng cường chức năng điều phối toàn diện trong từng lĩnh vực như các biện pháp chống lại sự suy giảm tỷ lệ sinh và trình độ học vấn. "Cơ quan Trẻ em" được thành lập trực thuộc Bộ Giáo dục, và phòng giáo dục tiểu học và trung học kiểm soát các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông, v.v. Tuy nhiên, những cơ quan khác sẽ được giao cho Bộ Giáo dục.

Cả ba đề xuất đều nêu rõ "Cơ quan Trẻ em" sẽ phụ trách các vấn đề lạm dụng và nghèo đói.

Chính phủ có kế hoạch đưa Cơ quan Trẻ em vào "Chính sách vững mạnh", một hướng dẫn quản lý kinh tế và tài khóa sẽ được biên soạn vào mùa hè và phản ánh nó trong kế hoạch ngân sách cho năm thứ 4 của Lệnh Hòa . Đảng Dân chủ Tự do cũng đã bắt đầu các cuộc thảo luận bằng cách thành lập một tổ chức mới dưới sự kiểm soát trực tiếp của thủ tướng, và muốn biến nó thành một sự hứa hẹn chính cho cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo. Chính phủ và các đảng cầm quyền sẽ xem xét cách thức thành lập một tổ chức nhằm đệ trình một dự luật cho phiên họp Thông thường vào năm tới.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • 000211705_1920.jpg
    000211705_1920.jpg
    135.6 KB · Lượt xem: 188

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top