chính sách tiền tệ

  1. yuki1485

    Kinh tế Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên hiện trạng chính sách tiền tệ , đồng yên giảm và giá cổ phiếu tăng.

    Tại thị trường Tokyo ngày 19, khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo quyết định sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng chính sách tiền tệ tại cuộc họp chính sách tiền tệ, lãi suất đồng yên giảm (giá trái phiếu tăng), tỷ giá đô la/yên tăng và chỉ số Nikkei tương lai trung bình sẽ tăng cao hơn nữa. Cảm...
Top