chuyển đổi số

  1. yuki1485

    Xã hội “Xếp hạng chính phủ kỹ thuật số thế giới” , Nhật Bản rớt xuống hạng 10.

    Viện nghiên cứu về chính quyền điện tử và chính quyền địa phương của Đại học Waseda đã công bố Bảng xếp hạng Chính phủ kỹ thuật số thế giới năm 2022 của Đại học Waseda lần thứ 17, đánh giá đa phương sự tiến bộ của chính phủ kỹ thuật số, điều cần thiết cho cuộc sống của người dân, sử dụng 10 chỉ...
  2. yuki1485

    Xã hội "Công việc lãng phí" mà người Nhật dành nhiều thời gian nhất trên thế giới. "Nguyên nhân đặc biệt của Nhật Bản" không thể tiến bộ.

    Người ta nói rằng thời đại đang chuyển từ một giá trị nhấn mạnh hiệu suất chi phí để giữ giá thấp sang một xã hội nhấn mạnh hiệu suất thời gian theo đuổi hiệu quả và sự tiện lợi. Tuy nhiên, tình hình ở Nhật Bản không như vậy. Chúng tôi đã hỏi một chuyên gia đã thành thạo các kỹ thuật tiết kiệm...
Top