có nên đi nhật

  1. kamikaze

    Việc làm Có nên từ bỏ ý định đi Nhật vào thời điểm hiện tại hay không?

    Dịch corona đã làm đảo lộn cuộc sống của mọi người. Với những người đang chuẩn bị đi Nhật cũng không phải là một ngoại lệ. Hồ sơ bị ngâm lại. Lịch bay liên tục bị hoãn. Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hết hạn. Tiền vay làm chi phí đi Nhật đã sắp đến hạn phải trả lãi mà lịch bay vẫn mịt mờ. Hàng...
Top