VIỆC LÀM,LÀM VIỆC TẠI NHẬT

Thảo luận về việc làm tại Nhật hay tại các công ty Nhật và những chuyện liên quan đến chủ đề làm việc, quan hệ công việc với người Nhật.
nvhcuong 185
duybean 55
Normal threads
yuri 0
yuri 0
yuri 0
yuri 0
yuri 0
yuri 0
yuri 0
yuri 0
yuri 0
Top