dân số giảm

  1. yuri

    Xã hội Tổng dân số Nhật Bản là 126,65 triệu người, giảm 8 năm liên tiếp. Giảm lượng người nước ngoài chuyển đến sống do dịch corona

    Vào ngày 4, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát quan trọng kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, dựa trên sổ đăng ký thường trú cơ bản. Tổng dân số Nhật Bản và người nước ngoài ở Nhật Bản là 126.654.244 người, đã giảm 8 năm liên tiếp kể từ năm 2014. Số lượng người nước...
Top