dân số giảm

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tổng dân số giảm 644.000 người, mức giảm lần đầu tiên sau 26 năm ở Tokyo

    Sự suy giảm dân số đang tăng nhanh tại Nhật Bản. Lần này có thể so sánh được với mức giảm dân số nhiều nhất kể từ năm 1950. Theo nhóm tuổi, dân số trong độ tuổi lao động ngày càng giảm, dân số từ 65 tuổi trở lên tiếp tục tăng. Làm thế nào để duy trì sức sống của xã hội là một vấn đề không thể...
  2. yuri

    Xã hội Tổng dân số Nhật Bản là 126,65 triệu người, giảm 8 năm liên tiếp. Giảm lượng người nước ngoài chuyển đến sống do dịch corona

    Vào ngày 4, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát quan trọng kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, dựa trên sổ đăng ký thường trú cơ bản. Tổng dân số Nhật Bản và người nước ngoài ở Nhật Bản là 126.654.244 người, đã giảm 8 năm liên tiếp kể từ năm 2014. Số lượng người nước...
Top