Xã hội Nhật Bản : Tổng dân số giảm 644.000 người, mức giảm lần đầu tiên sau 26 năm ở Tokyo

Xã hội Nhật Bản : Tổng dân số giảm 644.000 người, mức giảm lần đầu tiên sau 26 năm ở Tokyo

ダウンロード - 2022-04-21T160146.850.jpg


Sự suy giảm dân số đang tăng nhanh tại Nhật Bản. Lần này có thể so sánh được với mức giảm dân số nhiều nhất kể từ năm 1950. Theo nhóm tuổi, dân số trong độ tuổi lao động ngày càng giảm, dân số từ 65 tuổi trở lên tiếp tục tăng. Làm thế nào để duy trì sức sống của xã hội là một vấn đề không thể trì hoãn được nữa .

Theo ước tính dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố, tổng dân số tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2021 là 125.502.000 người, giảm 644.000 người ( 0,51% ) so với năm trước đó . Sự suy giảm dân số đang tăng nhanh, có thể só sánh với mức giảm lớn nhất kể từ năm 1950.

Tổng dân số của Nhật Bản đã giảm năm thứ 11 liên tiếp. Số lượng “giảm tự nhiên” trong đó số người tử vong vượt quá số lượng sinh tăng hơn 100.000 người so với năm trước lên 609.000 người. Sự giảm trừ giữa số lượng người xuất cảnh và số lượng người nhập cảnh tiếp tục gia tăng trong xã hội có số lượng người nhập cảnh lớn trong những năm gần đây, nhưng số lượng người xuất cảnh đã vượt quá con số lần đầu tiên trong 9 năm, giảm 35.000 người.

Xét theo tỉnh, dân số chỉ tăng ở tỉnh Okinawa và 46 tỉnh còn lại đều ở mức giảm. 5 tỉnh Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa và Fukuoka đã giảm mạnh so với mức tăng trong năm trước. Dân số Tokyo giảm 38.000 người xuống còn 1,41 triệu người, lần đầu tiên trong vòng 26 năm kể từ năm 1995.

Nhìn vào tổng dân số theo nhóm tuổi, dân số trong độ tuổi 15-64 trong độ tuổi lao động là 74.504.000 người, giảm 584.000 người so với năm trước. Độ tuổi trên chiếm 59,4% tổng dân số, đạt mức thấp nhất kể từ năm 1950. Mặt khác, dân số từ 65 tuổi trở lên tăng 188.000 người so với năm trước lên 36.214.000 người. Tỷ lệ này là 28,9%, cao nhất từ trước đến nay. Trong số này, số người từ 75 tuổi trở lên tăng 72.000 người so với năm trước lên 18.674.000 người. Hơn một nửa dân số từ 65 tuổi trở lên 75 tuổi trở lên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top