Xã hội Tổng dân số Nhật Bản là 126,65 triệu người, giảm 8 năm liên tiếp. Giảm lượng người nước ngoài chuyển đến sống do dịch corona

Xã hội Tổng dân số Nhật Bản là 126,65 triệu người, giảm 8 năm liên tiếp. Giảm lượng người nước ngoài chuyển đến sống do dịch corona

Vào ngày 4, Bộ Nội vụ và Truyền thông đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát quan trọng kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, dựa trên sổ đăng ký thường trú cơ bản. Tổng dân số Nhật Bản và người nước ngoài ở Nhật Bản là 126.654.244 người, đã giảm 8 năm liên tiếp kể từ năm 2014. Số lượng người nước ngoài chuyển đến Nhật Bản đã giảm khoảng 55% so với cùng kỳ năm trước do các hạn chế nhập cảnh liên quan đến sự lây lan của virus corona. Dân số nước ngoài, vốn đã tăng trong sáu năm liên tiếp, đã bắt đầu giảm.

Số lượng người Nhật là 123.842.701 người, giảm 428.617 người (0,34%) so với năm trước, giảm năm thứ 12 liên tiếp. Số người nước ngoài là 2.811.543 người, chiếm 2,22% tổng dân số. Số người chuyển ra khỏi Nhật Bản gần một nửa so với năm trước.

Năm tỉnh đã tăng dân số, tỉnh Kanagawa = tăng 0,12% so với năm trước ▽ Tokyo = tăng 0,06% so với năm trước ▽ tỉnh Okinawa = tăng 0,27% so với năm trước ▽ tỉnh Saitama = 0,05% so với năm trước ▽ Tỉnh Chiba = không đổi. Tỉnh Okinawa là tỉnh duy nhất ở Nhật Bản có số ca sinh hàng năm vượt quá số ca tử vong. Mặt khác, tỷ lệ giảm rất lớn: tỉnh Akita = giảm 1,40% ▽ tỉnh Aomori = giảm 1,23% ▽ tỉnh Iwate = giảm 1,16%.

Tổng dân số của "ba khu vực đô thị lớn" ở các khu vực Tokyo, Nagoya và Kansai là 66.395.732 người, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2013 khi chúng được thêm vào các mục khảo sát. Dân số Nhật Bản đã giảm năm thứ ba liên tiếp và dân số nước ngoài giảm lần đầu tiên. Dân số của ba khu vực đô thị lớn chiếm 52,42% tổng dân số Nhật Bản, vượt 50% trong năm thứ chín liên tiếp.

Số lượng sinh của Nhật Bản trong năm 2020 là 843.321 người, thấp nhất kể từ năm 1979, khi nó được thêm vào các mục điều tra. Trong số 1741 thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc (các quận đặc biệt của Tokyo được gộp chung vào một), có ba chính quyền địa phương không có người sinh.

Mặt khác, vào tháng 6, Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố số liệu sơ bộ cho cuộc điều tra dân số quốc gia (tiến hành 5 năm một lần) điều tra từng hộ gia đình và tổng dân số bao gồm cả người nước ngoài (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2008) là 100 triệu, có 26.226.568 người. Về sự khác biệt so với cuộc khảo sát trọng yếu, Bộ giải thích rằng "một số người đã chuyển đi mà không thông báo về việc chuyển đi và có sự khác biệt trong phương pháp khảo sát dẫn đến sự khác biệt trong kết quả." [Shiho Fujibuchi]

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-08-05T090539.230.jpg
    ダウンロード - 2021-08-05T090539.230.jpg
    7 KB · Lượt xem: 212

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top