đặt trước

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Đặt chỗ Shinkansen cho lễ Obon . Ở tình trạng thấp thứ hai từ trước đến nay.

    Nguồn tin cho biết số lượng đặt chỗ cho tàu Shinkansen trong lễ hội Obon vào tháng tới là con số thấp thứ hai sau năm ngoái. Sáu công ty JR đã công bố con số 840.000 chỗ ngồi đặt trước trên Shinkansen và các tuyến thông thường tính đến ngày 19, trong thời gian Obon từ ngày 6 đến ngày 17 tháng...
  2. yuri

    Thủ tục Nhật Bản: Hướng tới cung cấp hệ thống "đặt trước vắc xin" hoàn chỉnh trên LINE

    Khi công tác chuẩn bị cho việc tiêm chủng virus corona chung mới đang được tiến hành, LINE, một ứng dụng truyền thông miễn phí, đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp một hệ thống đặt trước vắc xin với sự hợp tác của chính quyền địa phương. Về vấn đề tiêm chủng, chính phủ đang xem xét liệu có thể...
Top