Tiêu dùng Nhật Bản : Đặt chỗ Shinkansen cho lễ Obon . Ở tình trạng thấp thứ hai từ trước đến nay.

Tiêu dùng Nhật Bản : Đặt chỗ Shinkansen cho lễ Obon . Ở tình trạng thấp thứ hai từ trước đến nay.

resized_4x3_PN2021072001000716.-.-.CI0003.jpg


Nguồn tin cho biết số lượng đặt chỗ cho tàu Shinkansen trong lễ hội Obon vào tháng tới là con số thấp thứ hai sau năm ngoái.

Sáu công ty JR đã công bố con số 840.000 chỗ ngồi đặt trước trên Shinkansen và các tuyến thông thường tính đến ngày 19, trong thời gian Obon từ ngày 6 đến ngày 17 tháng sau. Mặc dù đã tăng 10% so với năm ngoái, nhưng con số chỉ bằng 24% nhưng chỉ bằng 24% so với tình trạng đặt trước của năm ngoái khi Corona đang lan rộng.

Đây là mức thấp thứ hai sau năm ngoái kể từ năm khi kỷ lục ghi nhận vào năm 1995, đặc biệt, số lượng chỗ đặt trước ở JR Tokai, Nishi và Kyushu là thấp nhất từ trước đến nay, có vẻ như việc Tokyo đang trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp đang gây ra ảnh hưởng đến số lượng đặt chỗ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top