dị ứng phấn hoa

  1. yuri

    Khí tượng Tám tỉnh thành phố trong đó có Tokyo đã bước vào "mùa phấn hoa". Các biện pháp chống lại dị ứng phấn hoa

    Hôm nay, ngày 7 tháng 2 (chủ nhật), tám tỉnh thành phố như phía nam Kanto và Kyushu đã bước vào "mùa phấn hoa". Số lượng phấn hoa được phát hiện bởi nhà quan sát phấn hoa của Weathernews "Pollen Robo" và số lượng người dùng báo cáo các triệu chứng dị ứng phấn hoa đã tăng lên, vượt quá hướng dẫn...
  2. yuki1485

    Covid-19 Cách phân biệt rõ ràng bệnh Corona và bệnh dị ứng phấn hoa là ?

    Trong khi số người bị nhiễm Corona mới ngày càng tăng, thì một mùa khó khăn đang đến với những người mắc bệnh dị ứng phấn hoa . Dị ứng phấn hoa và Corona rất khó phân biệt. Với các triệu chứng tương tự, các câu hỏi về corona ngày càng tăng tại các phòng khám bệnh nhân viêm mũi ngoại trú. Chúng...
Top