dị ứng phấn hoa

 1. yuri

  Người Nhật Nguyên nhân và triệu chứng của "dị ứng phấn hoa" vào mùa thu là gì? Nó khác gì so với mùa xuân và làm thế nào để phân biệt nó với corona?

  Bệnh "dị ứng phấn hoa" là "những thứ phải chịu đựng từ mùa xuân," nhưng dường như mùa thu cũng có thể gây ra dị ứng phấn hoa. Nó khác với dị ứng phấn hoa mùa xuân như thế nào? Ngoài ra, làm thế nào để phân biệt với nhiễm virus corona mới không? Chúng tôi đã hỏi bác sĩ Yumie Ichihara về các triệu...
 2. yuri

  Khí tượng Tám tỉnh thành phố trong đó có Tokyo đã bước vào "mùa phấn hoa". Các biện pháp chống lại dị ứng phấn hoa

  Hôm nay, ngày 7 tháng 2 (chủ nhật), tám tỉnh thành phố như phía nam Kanto và Kyushu đã bước vào "mùa phấn hoa". Số lượng phấn hoa được phát hiện bởi nhà quan sát phấn hoa của Weathernews "Pollen Robo" và số lượng người dùng báo cáo các triệu chứng dị ứng phấn hoa đã tăng lên, vượt quá hướng dẫn...
 3. yuki1485

  Covid-19 Cách phân biệt rõ ràng bệnh Corona và bệnh dị ứng phấn hoa là ?

  Trong khi số người bị nhiễm Corona mới ngày càng tăng, thì một mùa khó khăn đang đến với những người mắc bệnh dị ứng phấn hoa . Dị ứng phấn hoa và Corona rất khó phân biệt. Với các triệu chứng tương tự, các câu hỏi về corona ngày càng tăng tại các phòng khám bệnh nhân viêm mũi ngoại trú. Chúng...
Top