đóng cửa tạm thời

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Đối tượng và thời hạn của yêu cầu đóng cửa tạm thời, kiểm soát cả lây nhiễm Corona và kinh tế.

    Yêu cầu đóng cửa tạm thời mà chính quyền tỉnh Osaka đang coi là biện pháp để đối phó với virus Corona mới, đang được phối hợp với chính phủ về phạm vi đối tượng và thời hạn yêu cầu đồng thời xem xét hiệu quả kiểm soát lây nhiễm và tác động đến nền kinh tế. Khi tình hình lây nhiễm cho thấy sự...
  2. yuki1485

    Covid-19 Thống đốc Osaka yêu cầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp . Đánh giá các biện pháp đối phó cần được tăng cường.

    Vào ngày 19, Thống đốc Hirofumi Yoshimura của tỉnh Osaka đã tuyên bố ý định yêu cầu chính phủ ban bố tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho virus Corona mới . Từ ngày 5 , tỉnh Osaka đã áp dụng "các biện pháp ưu tiên ngăn chặn sự lây lan" có thể thực hiện các biện pháp theo tuyên bố, và tỉnh đang yêu...
Top