du học sinh quốc tế

  1. yuki1485

    Xã hội Cuộc sống của các du học sinh người nước ngoài đang trở nên khó khăn hơn do thảm họa Corona.

    Số lượng người nước ngoài sống ở Nhật Bản đã giảm vào năm ngoái, lần đầu tiên sau 8 năm. Theo số liệu do Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản Bộ tư pháp công bố ngày 31/3, số lượng cư dân nước ngoài vào cuối năm 2020 là 2.887.116 người, giảm 46.021 người so với năm trước. Nguyên nhân là do sự lan rộng...
  2. yuri

    Việc làm Kanagawa: 75% sinh viên quốc tế "gặp khó khăn về kinh tế". Công việc bán thời gian bị giảm do ảnh hưởng của corona, và sự hỗ trợ công cũng khan hiếm

    Một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi của tổ chức quốc tế Kanagawa (quận Kanagawa, thành phố Yokohama) cho thấy ba trong số bốn du học sinh nước ngoài ở tỉnh Kanagawa cảm thấy rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính. Do sự lây lan của vi-rút corona mới, việc đóng cửa tạm thời đã có ảnh hưởng nghiêm...
Top