dược phẩm shionogi

  1. yuki1485

    Sản phẩm Nhật Bản : Hướng đến việc cung cấp 10 triệu liều thuốc điều trị Corona trong và ngoài nước.

    Công ty Dược phẩm Shionogi đã thông báo vào ngày 25 rằng sẽ chuẩn bị một hệ thống cung cấp 10 triệu liều thuốc ở cả trong và ngoài nước vào tháng 3 năm sau đối với loại thuốc điều trị Corona mới đang được công ty phát triển. Ở Nhật Bản, một hệ thống cung cấp cho 1 đến 2 triệu liều dùng sẽ được...
  2. yuri

    Doanh nghiệp Hướng tới mục tiêu bắt đầu cung cấp vắc xin corona mới của Shionogi trong năm tài chính

    Vào ngày 2, công ty dược phẩm Shionogi đã công bố về loại vắc-xin virus corona mới đang được phát triển. Công ty thông báo rằng họ sẽ thay đổi "chất bổ trợ (immunoassistant)" được thêm vào để củng cố tác dụng sang một chất khác và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng mới (thử nghiệm lâm sàng) ở giai đoạn...
Top