Sản phẩm Nhật Bản : Hướng đến việc cung cấp 10 triệu liều thuốc điều trị Corona trong và ngoài nước.

Sản phẩm Nhật Bản : Hướng đến việc cung cấp 10 triệu liều thuốc điều trị Corona trong và ngoài nước.

20210825ds73_o.jpg


Công ty Dược phẩm Shionogi đã thông báo vào ngày 25 rằng sẽ chuẩn bị một hệ thống cung cấp 10 triệu liều thuốc ở cả trong và ngoài nước vào tháng 3 năm sau đối với loại thuốc điều trị Corona mới đang được công ty phát triển. Ở Nhật Bản, một hệ thống cung cấp cho 1 đến 2 triệu liều dùng sẽ được thiết lập vào cuối năm nay. Ngoài ra, công ty đang xem xét việc ủy thác sản xuất cho các nhà sản xuất ở nước ngoài, và cũng sẽ nỗ lực trong việc cung cấp ở nước ngoài.

Công ty đang phát triển một loại thuốc dành cho những người bị nhiễm Corona thể nhẹ để ngăn chặn sự phát triển của virus. Dùng thuốc trong giai đoạn đầu của bệnh được cho là có tác dụng ngăn ngừa bệnh trầm trọng hơn và cải thiện các triệu chứng như sốt.

Tại Nhật Bản, có kế hoạch nộp đơn xin "phê duyệt sớm có điều kiện" trong năm nay , là hệ thống phê duyệt kèm điều kiện đánh giá sau khi bán các loại thuốc khó tiến hành thử nghiệm lâm sàng . Ngoài ra, công ty đang xem xét đến việc nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp để triển khai vào tháng 3 năm sau tại Mỹ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top