familymart

  1. kamikaze

    Doanh nghiệp Family Mart đặt mục tiêu có 1000 cửa hàng với hệ thống thanh toán tự động vào năm 2024

    Vào ngày 10, FamilyMart thông báo có kế hoạch mở rộng số lượng cửa hàng với hệ thống thanh toán tự động, không cần thông qua nhân viên bán hàng lên khoảng 1.000 cửa hàng vào cuối năm 2024. Trong khi các cửa hàng tiện lợi đã bão hòa, các cửa hàng không người có thể giảm nhân công và chi phí. Vì...
  2. yuri

    Tiêu dùng Family Mart đơn giản hóa các thủ tục bán hàng chiết khấu để giảm lãng phí thực phẩm

    Trong khi việc xử lý thực phẩm không bán được tại các cửa hàng tiện lợi đã trở thành một vấn đề, Family Mart đã quyết định đơn giản hóa rất nhiều thủ tục từ phía cửa hàng khi bán các sản phẩm sắp hết hạn với mức chiết khấu và bắt đầu một hệ thống mới, trong đó trụ sở chính bù đắp một phần doanh...
Top