familymart

  1. yuri

    Tiêu dùng Family Mart đơn giản hóa các thủ tục bán hàng chiết khấu để giảm lãng phí thực phẩm

    Trong khi việc xử lý thực phẩm không bán được tại các cửa hàng tiện lợi đã trở thành một vấn đề, Family Mart đã quyết định đơn giản hóa rất nhiều thủ tục từ phía cửa hàng khi bán các sản phẩm sắp hết hạn với mức chiết khấu và bắt đầu một hệ thống mới, trong đó trụ sở chính bù đắp một phần doanh...
Top