Doanh nghiệp Family Mart đặt mục tiêu có 1000 cửa hàng với hệ thống thanh toán tự động vào năm 2024

Doanh nghiệp Family Mart đặt mục tiêu có 1000 cửa hàng với hệ thống thanh toán tự động vào năm 2024

Vào ngày 10, FamilyMart thông báo có kế hoạch mở rộng số lượng cửa hàng với hệ thống thanh toán tự động, không cần thông qua nhân viên bán hàng lên khoảng 1.000 cửa hàng vào cuối năm 2024. Trong khi các cửa hàng tiện lợi đã bão hòa, các cửa hàng không người có thể giảm nhân công và chi phí. Vì vậy công ty này đang xem xét mở rộng sang các địa phương, nơi cho đến nay vì dân số thấp không thích hợp để mở cửa hàng.
familymart.pngCamera trần trong cửa hàng sẽ đọc các sản phẩm mà khách hàng đã chọn và tự động thanh toán cho chúng. Việc bổ sung sản phẩm đòi hỏi nhân lực, nhưng số lượng nhân viên thường trú có thể giảm xuống còn khoảng một nửa. Khi dân số giảm, việc đảm bảo con số nhân viên đã trở thành một vấn đề nan giải. Động thái này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách áp dung công nghệ kỹ thuật số.


Hệ thống thanh toán tự động được thiết kế bởi một công ty liên kết của JR East. 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top