gdp thực tế

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : GDP thực tế dự kiến sẽ tăng trung bình 1,3% trên cơ sở hàng năm trong quý tháng 7-9.

    10 cơ quan nghiên cứu tư nhân đều dự đoán tăng trưởng tích cực trong các số liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quý tháng 7-9 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 15. GDP thực tế, loại trừ tác động của biến động giá cả, sẽ tăng trung bình 1,3% trên cơ sở hàng năm so với quý trước và...
Top