gdp thực tế

 1. yuki1485

  Kinh tế GDP tụt xuống vị trí thứ 4 thế giới, chìa khóa để tăng cường tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản là ?

  Mức GDP của Nhật Bản đã được Văn phòng Nội các công bố vào ngày 15. Đầu tiên là mức GDP danh nghĩa - phản ánh những thay đổi về giá cả và được cho là gần với thực tế cuộc sống trong một năm . GDP danh nghĩa đạt mức tăng 5,7% lên 591,482 tỷ Yên, mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng khi quy đổi ra...
 2. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : GDP thực tế trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tỷ lệ hàng năm giảm còn 2,1%.

  Báo cáo sơ bộ đầu tiên về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 15 là theo giá trị thực (điều chỉnh theo mùa) không bao gồm tác động của biến động giá cả so với kỳ trước ( khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6) ghi nhận...
 3. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : Dự báo tăng trưởng GDP thực 1,3% cho năm tài chính này, con số danh nghĩa đạt mức cao nhất trong 32 năm.

  Văn phòng Nội các đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho năm tài chính này và năm tài chính 2023 xuống 1,3% theo giá trị thực, không bao gồm biến động giá, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng danh nghĩa dự kiến sẽ cao nhất trong...
 4. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : GDP thực tế dự kiến sẽ tăng trung bình 1,3% trên cơ sở hàng năm trong quý tháng 7-9.

  10 cơ quan nghiên cứu tư nhân đều dự đoán tăng trưởng tích cực trong các số liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quý tháng 7-9 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 15. GDP thực tế, loại trừ tác động của biến động giá cả, sẽ tăng trung bình 1,3% trên cơ sở hàng năm so với quý trước và...
Top