Kinh tế Nhật Bản : Dự báo tăng trưởng GDP thực 1,3% cho năm tài chính này, con số danh nghĩa đạt mức cao nhất trong 32 năm.

Kinh tế Nhật Bản : Dự báo tăng trưởng GDP thực 1,3% cho năm tài chính này, con số danh nghĩa đạt mức cao nhất trong 32 năm.

images - 2023-07-21T152226.367.jpg


Văn phòng Nội các đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho năm tài chính này và năm tài chính 2023 xuống 1,3% theo giá trị thực, không bao gồm biến động giá, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng danh nghĩa dự kiến sẽ cao nhất trong 32 năm, phản ánh sự gia tăng giá cả.

Tại Hội đồng Tư vấn Kinh tế và Tài chính được tổ chức vào ngày 20, Văn phòng Nội các đã đưa ra một tính toán thử nghiệm về tốc độ tăng trưởng GDP trong năm nay là 1,3% theo giá trị thực, giảm 0,2 điểm so với dự báo 1,5% vào tháng 1.

Mặc dù tiêu dùng cá nhân và đầu tư vốn dự kiến sẽ tăng, nhưng kết quả của năm tài chính trước thấp hơn dự kiến, do đó triển vọng cho năm tài chính hiện tại cũng được dự đoán là thấp hơn. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa là 4,4%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó là 2,1%. Điều này phản ánh sự tăng giá liên tục của nhiều hàng hóa và dịch vụ trong nước.

Ngoài ra, CPI cho năm tài chính này dự kiến sẽ tăng 2,6% ngay cả sau khi phản ánh các biện pháp của chính phủ nhằm giảm gánh nặng về giá điện và xăng dầu.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top