giá cả

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Giá thuốc lá, bột mì, bơ thực vật, vvv,...sẽ lần lượt tăng từ tháng 10.

    Từ tháng 10, khi nửa cuối năm tài chính bắt đầu, các thay đổi hệ thống như chính phủ quốc gia và sửa đổi giá sản phẩm sẽ lần lượt xảy ra. Đặc biệt, do việc tăng thuế thuốc lá và giá nguyên liệu đầu vào tăng vọt, việc tăng giá đã được lên kế hoạch cho nhiều loại sản phẩm, và điều đó có khả năng...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Vấn đề cơ bản là "mức lương" không tăng ngay cả khi giá cả tăng.

    Nhiều mặt hàng sản phẩm như hóa đơn điện nước và thực phẩm đã tăng từ tháng 4, nhưng mặt khác, không có dấu hiệu nào cho thấy mức tiền lương sẽ tăng. Một số người đã hy vọng vào sự phục hồi kinh tế hậu Corona, nhưng trong tương lai, một hệ thống mới đang bắt đầu sẽ giảm mức lương hơn nữa. Để...
Top