giá trị xuất khẩu

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 6 tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước, tháng thứ 4 liên tiếp tăng . Mức cao thứ hai từ trước đến nay.

    Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 tăng 48,6% so với cùng tháng năm ngoái lên 7.220,8 tỷ yên do xuất khẩu ô tô sang Hoa Kỳ tăng, mức cao thứ hai từ trước đến nay trong tháng 6. Theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 4 vượt 38,0% cùng tháng năm ngoái . Cán cân thương mại đạt thặng dư trong 3 tháng liên tiếp.

    Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4 đã vượt 38% so với cùng tháng năm ngoái do việc tăng xuất khẩu các thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc trong bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu và giá trị xuất khẩu tương đương kể từ sau năm 1979 , cao nhất trong tháng 4. Theo số...
Top