Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 6 tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước, tháng thứ 4 liên tiếp tăng . Mức cao thứ hai từ trước đến nay.

Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 6 tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước, tháng thứ 4 liên tiếp tăng . Mức cao thứ hai từ trước đến nay.

K10013151331_2107210916_2107210918_01_02.jpg


Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 tăng 48,6% so với cùng tháng năm ngoái lên 7.220,8 tỷ yên do xuất khẩu ô tô sang Hoa Kỳ tăng, mức cao thứ hai từ trước đến nay trong tháng 6.

Theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 là 7.220,8 tỷ yên, tăng 48,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá trị xuất khẩu đã tăng trong 4 tháng liên tiếp và đã ở mức tăng đáng kể do giá trị xuất khẩu trong giai đoạn này năm ngoái thấp hơn đáng kể so với năm trước do ảnh hưởng của Corona mới.

Ngoài ô tô và phụ tùng ô tô cho Hoa Kỳ, xuất khẩu sang các quốc gia có nền kinh tế đang phục hồi tương đối nhanh sau thảm họa Corona , chẳng hạn như xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn cho Trung Quốc đang tăng và giá trị xuất khẩu là mức cao thứ hai trong tháng Sáu.

Mặt khác, giá trị nhập khẩu tăng 32,7% so với cùng tháng năm ngoái lên 6.837,6 tỷ yên, phản ánh sự gia tăng của giá dầu thô. Kết quả là cán cân thương mại sau khi trừ nhập khẩu, xuất khẩu thặng dư 383,2 tỷ Yên, là mức xuất siêu đầu tiên trong hai tháng.

Ngoài ra, giá trị xuất khẩu trong nửa đầu năm nay tính đến tháng 6 của Nhật Bản là 39.857,3 tỷ yên, cao hơn 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu trong nửa cuối năm trước ảnh hưởng bởi Corona mới cũng đã vượt quá và phục hồi về mức trước Corona.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top