Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 4 vượt 38,0% cùng tháng năm ngoái . Cán cân thương mại đạt thặng dư trong 3 tháng liên tiếp.

Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 4 vượt 38,0% cùng tháng năm ngoái . Cán cân thương mại đạt thặng dư trong 3 tháng liên tiếp.

K10013041011_2105200928_2105200929_01_02.jpg


Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4 đã vượt 38% so với cùng tháng năm ngoái do việc tăng xuất khẩu các thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc trong bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu và giá trị xuất khẩu tương đương kể từ sau năm 1979 , cao nhất trong tháng 4.

Theo số liệu thống kê thương mại do Bộ Tài chính công bố ngày 20, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4 là 7.181,1 tỷ yên, tăng 38,0% so với cùng tháng năm ngoái, đã gia tăng trong 2 tháng liên tiếp.

Do ảnh hưởng của virus Corona mới , xuất khẩu đã ở mức thấp vào tháng 4 năm ngoái đã dẫn đến tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên giá trị xuất khẩu đã tăng 7,8% so với tháng 4 năm ngoái, có thể so sánh giá trị xuất khẩu cao nhất trong tháng 4 kể từ năm 1979.

Trong số đó, xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu tăng ở mảng ô tô và phụ tùng ô tô, đã tăng 45,1% so với cùng tháng năm ngoái và xuất khẩu sang EU = Liên minh châu Âu cũng tăng 39,6%.

Hơn nữa, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 33,9% do xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn tăng đáng kể trong bối cảnh nhu cầu mở rộng do sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu và giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt mức cao nhất trong tháng 4.

Mặt khác, giá trị nhập khẩu của Nhật Bản là 6,925,8 tỷ yên do giá dầu thô tăng, tăng 12,8% so với cùng tháng năm ngoái.

K10013041011_2105200928_2105200929_01_03.jpg


Kết quả là cán cân thương mại tháng 4 của Nhật Bản bao gồm xuất khẩu trừ nhập khẩu đạt thặng dư 255,3 tỷ yên, là tháng thặng dư thứ ba liên tiếp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top