giáo dục trực tuyến

  1. yuki1485

    Giáo dục Tất cả giảng viên đều tạm dừng công việc, trường công lập Kagoshima không có triển vọng mở lại lớp học

    Do sự lây lan của virus Corona mới ở tỉnh Kagoshima, các trường học đóng cửa và việc chuyển sang các lớp học trực tuyến đang lần lượt xảy ra. Tại một trường học ở thành phố Sao, nơi giáo viên được xác nhận là đã mắc bệnh, tất cả các giảng viên khác đều không thể đến làm việc do trở thành người...
Top