giấy phép lái xe

  1. yuri

    Thủ tục Nhật Bản: Đào tạo trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe, thử nghiệm tại 4 tỉnh vào mùa thu tới

    Về mô hình kinh doanh thực hiện đào tạo trực tuyến khi đổi giấy phép lái xe, cục cảnh sát đã quyết định bắt đầu với bốn tỉnh ở Hokkaido, Chiba, Kyoto và Yamaguchi vào năm tới. Sắp tới sẽ tích hợp thẻ mã số cá nhân (my number) và giấy phép lái xe, đối tượng mục tiêu chỉ giới hạn ở những người có...
  2. yuri

    Thủ tục Giải thích sự khác biệt giữa ba màu của giấy phép lái xe "màu xanh lá, màu xanh lam, màu vàng"

    Sự khác biệt là ở đây! Kiểm tra cột ngày hết hạn để biết màu của giấy phép lái xe Màu sắc của giấy phép được phân biệt theo người mới bắt đầu lái xe (màu xanh lá cây), người lái xe phổ thông (màu xanh lam) và người lái xe xuất sắc (màu vàng). Màu này tương ứng với màu nền của cột ngày hết hạn...
Top