Thủ tục Nhật Bản: Đào tạo trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe, thử nghiệm tại 4 tỉnh vào mùa thu tới

Thủ tục Nhật Bản: Đào tạo trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe, thử nghiệm tại 4 tỉnh vào mùa thu tới

Về mô hình kinh doanh thực hiện đào tạo trực tuyến khi đổi giấy phép lái xe, cục cảnh sát đã quyết định bắt đầu với bốn tỉnh ở Hokkaido, Chiba, Kyoto và Yamaguchi vào năm tới. Sắp tới sẽ tích hợp thẻ mã số cá nhân (my number) và giấy phép lái xe, đối tượng mục tiêu chỉ giới hạn ở những người có thẻ mã số cá nhân trong số những người lái xe xuất sắc.

Cục cảnh sát đã phân bổ một khoản ngân sách liên quan khoảng 260 triệu yên cho ngân sách bổ sung thứ ba cho năm nay.

Những người gia hạn giấy phép lái xe cần phải đến trung tâm cấp bằng lái xe và tham gia một khóa học cùng với việc kiểm tra bằng mắt và chụp ảnh khuôn mặt. Khóa học trực tuyến là một khóa học kéo dài 30 phút dành cho những người lái xe giỏi chưa gặp tai nạn hoặc vi phạm nào trong năm năm qua và dự kiến bắt đầu vào khoảng mùa thu năm sau. Trong bưu thiếp liên hệ được gửi cho người đã đến thời hạn gia hạn, hãy mô tả cách đưa ứng dụng chuyên dụng lên điện thoại thông minh và những người muốn tham gia khóa học với ứng dụng đó. Sau đó, giấy phép sẽ được gia hạn bằng cách hiển thị màn hình điện thoại thông minh cho biết kết thúc khóa học tại trung tâm cấp giấy phép.

Việc tham gia chỉ giới hạn ở điện thoại thông minh vì có rất ít rủi ro khi đưa nó cho người khác. Không thể nhận nó trên máy tính. Ngoài ra, do danh tính của học viên được xác nhận bằng chức năng xác thực cá nhân của thẻ my number nên chỉ những học viên có thẻ mới có thể tham gia đào tạo trực tuyến. Việc tích hợp giấy phép và thẻ my number được lên kế hoạch bắt đầu vào cuối năm 2024 và cục cảnh sát có kế hoạch triển khai đào tạo trực tuyến trên toàn quốc phù hợp với quá trình tích hợp.

Ngoài ra, cục cảnh sát đã quyết định triển khai 20.000 thiết bị kết nối điện thoại thông minh để đọc thông tin giấy phép từ thẻ my number tích hợp cho tất cả cảnh sát tỉnh. Khoảng 6,140 tỷ yên đã được đưa vào ngân sách bổ sung làm chi phí. Thiết bị kết nối có chức năng truyền video, v.v., và khoảng 46.000 đơn vị đã được triển khai cho một số cảnh sát như cục cảnh sát. Cùng với sự phát triển của các ứng dụng đọc, sẽ thúc đẩy hơn nữa việc triển khai các thiết bị kết nối.

 

Đính kèm

  • images (2).jpg
    images (2).jpg
    6.8 KB · Lượt xem: 708

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top