hai quốc tịch

  1. yuki1485

    Xã hội "Tôi không thể về nước !" . Vấn đề quốc tịch của "Người Nhật Bản ở nước ngoài" được làm sáng tỏ qua Corona

    Có đúng là chính phủ Nhật Bản không cho phép mang hai quốc tịch? Virus Corona mới đã xâm chiếm thế giới và đang ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác nhau . Chưa kể đến khủng hoảng sụp đổ y tế, các khía cạnh kinh tế như trì trệ và chênh lệch trong hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của mỗi...
  2. yuki1485

    Pháp luật Luật quốc tịch không công nhận hai quốc tịch là "hợp hiến". Phán quyết đầu tiên của Tòa án Tokyo

    Trong vụ kiện yêu cầu đất nước duy trì quốc tịch Nhật Bản của 8 người hiện đang cư trú tại nước ngoài, như quy định của Luật quốc tịch rằng nếu nhận được quốc tịch nước ngoài thì sẽ mất quốc tịch Nhật Bản là vi hiến, Tòa án Tokyo ( chủ tọa phiên tòa Hideaki Mori ) vào ngày 21 đã xem xét điều này...
Top