haken

  1. kamikaze

    Việc làm Những điều nên biết về "haken"-hình thức cho thuê lao động tại Nhật.

    Trong thời gian gần đây, số người Việt Nam làm việc ở Nhật chọn đầu quân cho các công ty cho thuê lao động(tiếng Nhật gọi là "Haken") tăng lên khá nhanh. Thuật ngữ "Haken" cũng được cộng đồng người Việt tại Nhật đề cập đến khá nhiều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến hình thái...
Top