hộ chiếu

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Đăng ký hộ chiếu trực tuyến, Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi được ban hành.

    Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi, cho phép một số thủ tục xin cấp hộ chiếu được thực hiện trực tuyến đã được nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Thượng viện vào ngày 20. Người dân có thể đăng ký phát hành và báo cáo mất hộ chiếu thông qua Internet. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu đưa...
  2. yuki1485

    Xã hội Ảnh hưởng của chiến tranh đến thứ hạng hộ chiếu thế giới ?

    Việc đóng cửa không phận do cuộc xâm lược quân sự của Nga và việc chấp nhận người tị nạn Ukraine ở các quốc gia cũng đã ảnh hưởng đến thứ hạng hộ chiếu so sánh số lượng các quốc gia có thể đi du lịch mà không cần thị thực. Bảng xếp hạng hộ chiếu mới nhất năm 2022 do công ty tư vấn Henry &...
Top