hộ chiếu

 1. yuki1485

  Xã hội Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, Nhật Bản duy trì vị trí đầu tiên. Ba quốc gia châu Á thống trị vị trí cao nhất.

  Ấn bản tháng 7 năm 2022 của bảng xếp hạng "Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới" đã được công bố, và ba quốc gia châu Á thống trị bảng xếp hạng hàng đầu. Nhật Bản vượt qua Singapore để vươn lên dẫn đầu trong bản xếp hạng. Bảng xếp hạng được tổng hợp theo quý bởi công ty tư vấn Henry & Partners của...
 2. yuki1485

  Xã hội Nhật Bản : Đăng ký hộ chiếu trực tuyến, Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi được ban hành.

  Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi, cho phép một số thủ tục xin cấp hộ chiếu được thực hiện trực tuyến đã được nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Thượng viện vào ngày 20. Người dân có thể đăng ký phát hành và báo cáo mất hộ chiếu thông qua Internet. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu đưa...
 3. yuki1485

  Xã hội Ảnh hưởng của chiến tranh đến thứ hạng hộ chiếu thế giới ?

  Việc đóng cửa không phận do cuộc xâm lược quân sự của Nga và việc chấp nhận người tị nạn Ukraine ở các quốc gia cũng đã ảnh hưởng đến thứ hạng hộ chiếu so sánh số lượng các quốc gia có thể đi du lịch mà không cần thị thực. Bảng xếp hạng hộ chiếu mới nhất năm 2022 do công ty tư vấn Henry &...
Top