Xã hội Nhật Bản : Đăng ký hộ chiếu trực tuyến, Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi được ban hành.

Xã hội Nhật Bản : Đăng ký hộ chiếu trực tuyến, Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi được ban hành.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO1845056020042022000000-1.jpg


Đạo luật Hộ chiếu sửa đổi, cho phép một số thủ tục xin cấp hộ chiếu được thực hiện trực tuyến đã được nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Thượng viện vào ngày 20. Người dân có thể đăng ký phát hành và báo cáo mất hộ chiếu thông qua Internet. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu đưa vào hoạt động chính thức vào cuối năm 2022.

Nếu việc gia hạn được thực hiện trước ngày hết hạn và không có thay đổi về thông tin, người đăng ký sẽ không phải đến trung tâm cấp hộ chiếu. Các giấy tờ yêu cầu đối chiếu bản chính như bản sao sổ hộ khẩu dự kiến sẽ được cung cấp trực tuyến trên toàn quốc vào năm 2024.

Trường hợp không đủ chỗ để đóng dấu nhập cư hoặc thị thực, hệ thống thêm số trang sẽ bị bãi bỏ. Điều này là để tránh nguy cơ giả mạo. Thay vào đó, chính phủ sẽ cấp hộ chiếu mới cho người dân với giá thấp hơn bình thường.

Các đối tượng đăng ký đã từng trải qua thảm họa quy mô lớn như động đất sẽ được giảm bớt gánh nặng tài chính bằng cách miễn hoặc giảm phí phát hành hộ chiếu .

Cho đến nay, hộ chiếu sẽ hết hạn nếu người đăng ký không nhận trong vòng 6 tháng kể từ khi được cấp. Nếu người nộp đơn không thể quay lại Nhật Bản do sự lan rộng lây nhiễm Corona mới và khó có thể nhận được hộ chiếu, thời hạn sẽ được gia hạn.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top