hội nghị thượng đỉnh

  1. yuri

    Kinh tế Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ, hợp tác kinh tế và biến đổi khí hậu để công bố văn kiện chung ... An ninh và hợp tác với Trung Quốc trên ba yếu tố chính

    Theo kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ diễn ra tại Washington, Mỹ ngày 16, Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu phối hợp công bố các văn kiện chung riêng lẻ trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế và biến đổi khí hậu. Một số quan chức chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ. Văn kiện chung bao gồm ba yếu...
  2. yuri

    Chính trị Các nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật nhất trí thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương ... Nhận thức về chính sách của Trung Quốc

    Tại cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ diễn ra ở thủ đô Washington hồi đầu tháng 4, kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng (vốn xã hội) ở các nước thứ ba. Tại đây nhấn mạnh vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo như thiết bị phát điện dẫn đến quá...
Top