khẩu trang abe

 1. yuri

  Xã hội Nhật Bản: Cần khoảng 60 triệu yên để thanh lý "khẩu trang Abe" không?

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã điều chỉnh cái gọi là "khẩu trang Abe", có hơn 80 triệu chiếc trong kho, để phân phối cho những người muốn sử dụng nó, chẳng hạn như các cơ sở, chính quyền địa phương và cá nhân, và sau đó xử lý phần còn lại. Năm ngoái, chi phí bảo quản khoảng 600 triệu yên, và...
 2. yuki1485

  Xã hội 15% hàng tồn kho của khẩu trang Abe là sản phẩm lỗi . Chi phí kiểm tra chất lượng tốn hơn 2 tỷ yên .

  Về loại khẩu trang vải mà chính quyền Abe đã cung cấp như các biện pháp đối phó với Corona mới vào năm ngoái, gọi là "Abenomask", Thủ tướng Kishida đã xác nhận rằng đã có 11 triệu chiếc khẩu trang trên 71 triệu chiếc trong kho , tương đương 15% là sản phẩm lỗi. Thủ tướng Kishida cho biết "Khi...
 3. yuri

  Xã hội Vấn đề thực sự với khẩu trang Abe <Weekly Asahi>

  Phiên họp bất thường của Quốc hội đã bắt đầu, và cuộc tranh luận giữa các đảng cầm quyền và phe đối lập đã bắt đầu. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng dân chủ tự do năm ngoái, người ta nói rằng "Kishida đã kết thúc", nhưng hiện nay chính trường Nhật Bản đang xoay quanh ông Kishida...
 4. yuri

  Xã hội Nhật Bản: Khẩu trang vải được thu mua trên toàn quốc với giá 11,5 tỷ yên chưa phân phát vẫn còn tồn kho. Khẩu trang Abe cũng trong tình trạng tương tự

  Về khẩu trang vải bao gồm cái gọi là "khẩu trang Abe" mà chính phủ phân phát cho tất cả các hộ gia đình và các cơ sở phúc lợi như một biện pháp đối phó với virus corona mới, theo một cuộc khảo sát của cơ quan kiểm toán, khoảng 83 triệu chiếc (tương đương khoảng 11,510 triệu yên), gần 30% trong...
Top