Xã hội 15% hàng tồn kho của khẩu trang Abe là sản phẩm lỗi . Chi phí kiểm tra chất lượng tốn hơn 2 tỷ yên .

Xã hội 15% hàng tồn kho của khẩu trang Abe là sản phẩm lỗi . Chi phí kiểm tra chất lượng tốn hơn 2 tỷ yên .

Về loại khẩu trang vải mà chính quyền Abe đã cung cấp như các biện pháp đối phó với Corona mới vào năm ngoái, gọi là "Abenomask", Thủ tướng Kishida đã xác nhận rằng đã có 11 triệu chiếc khẩu trang trên 71 triệu chiếc trong kho , tương đương 15% là sản phẩm lỗi.

ダウンロード - 2021-12-21T145128.705.jpg


Thủ tướng Kishida cho biết "Khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tiến hành kiểm tra trực tiếp từ tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, khoảng 11 triệu trong số khoảng 71 triệu chiếc khẩu trang tương đương 15% đã bị lỗi "

Liên quan đến loại khẩu trang "Abenomask", tính đến tháng 3 năm nay, hơn 82 triệu chiếc khẩu trang vẫn còn trong kho và chi phí lưu trữ là hơn 600 triệu yên, vì vậy các đảng đối lập đang xem xét vấn đề này.

Tại phiên họp toàn thể của Ủy viên Hội đồng Hạ viện hôm nay, Thủ tướng Kishida tiết lộ rằng khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi kiểm tra 71 triệu chiếc khẩu trang từ tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, 11 triệu chiếc khẩu trang tương đương 15%, đã bị lỗi. Về lý do, Thủ tướng Kishida giải thích “ Chúng tôi đã không tạo ra các thông số kỹ thuật xác định rõ ràng các tiêu chuẩn chất lượng”.

Ngoài ra, ▼ chi phí kiểm tra chất lượng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi là khoảng 692 triệu yên, ▼ chi phí kiểm tra do nhà cung cấp thực hiện là khoảng 1,07 tỷ yên ▼ chi phí bổ sung do thời gian kiểm tra cần thiết là khoảng 330 triệu yên.

Thủ tướng Kishida đã nhiều lần nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp phù hợp trên quan điểm hiệu quả về chi phí”.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top