không trả lương tăng ca

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Thời gian "tăng ca" thực sự nhiều ? Quốc gia nào có số giờ làm việc "nhiều nhất" và "ít nhất "?

    Các công ty Nhật Bản được cho là có quá nhiều thời gian tăng ca . Cái được gọi là tăng ca không được trả lương không phải là hiếm, và định kiến cho rằng người Nhật làm việc quá nhiều cũng phổ biến ngay cả từ quan điểm của các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giá trị của phong...
  2. yuri

    Việc làm Tỉnh Okinawa không trả tiền làm tăng ca trong dịch corona. Trợ cấp không đủ 300 triệu yên do công việc tăng nhanh. Nhân viên lo lắng

    Vào ngày 21, được biết để ứng phó đối với virus corona mới các nhân viên của tỉnh lần lượt phải làm việc nhiều giờ, và ngân sách cho phụ cấp làm thêm giờ (làm tăng ca) không đủ và không được trả lương. Số lượng nhân viên hiện có ước tính là vài trăm người, và tỉnh đã không trả tiền làm thêm giờ...
Top