kinh tế toàn cầu

  1. yuri

    Kinh tế Xác định các yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu năm 2022. Cách thức hoạt động của FRB

    Hầu hết các chuyên gia kỳ vọng một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, giá cả bình ổn và thoát khỏi môi trường chính sách tiền tệ trong trường hợp khẩn cấp vào năm tới, cũng như các nhà kinh tế của Bloomberg Economics. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố làm đảo lộn kỳ vọng này. Bắt đầu với biến thể Omicron...
  2. yuri

    Kinh tế Cảnh giác với sự gián đoạn mạng lưới cung cấp và lạm phát. G20 xác nhận hợp tác vì sự ổn định kinh tế toàn cầu

    Hội nghị thượng đỉnh 20 quốc gia / vùng lãnh thổ (hội nghị thượng đỉnh G20) tuyên bố của các nhà lãnh đạo ngày 31 tháng 10 khẳng định chính sách hợp tác cùng nhau để ổn định nền kinh tế thế giới, vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch corona. Đồng thời cũng bày tỏ sự thận trọng về sự hỗn loạn trong...
Top