làm ngoài giờ

  1. kamikaze

    Việc làm Giới thiệu chính sách cải cách phong cách làm việc của Nhật Bản

    Nhằm giải quyết nạn thiếu hụt lao động, song song với việc tăng cường tiếp nhận lao động người nước ngoài, chính phủ Nhật Bản cũng đã thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất lao động. “Cải cách phong cách làm việc” là một trong những động thái đó. Chúng tôi...
Top