lan rộng lây nhiễm

  1. yuki1485

    Xã hội Một hệ thống bồi thường do phong tỏa phải được áp dụng trong trường hợp lan rộng lây nhiễm "tồi tệ nhất" !

    Chính phủ đã ban bố tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 4 khu vực là Tokyo, Hyogo và Kyoto, cùng với Osaka, nơi đang trong tình trạng suy sụp về y tế trên thực tế (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 ). Tại tỉnh Osaka, không có đủ giường cho những bệnh nhân bệnh nặng, và có tình trạng phải...
  2. yuki1485

    Covid-19 Osaka, số ca nhiễm Corona kỷ lục 1242 ca. Hyogo cũng cập nhật, Tokyo là 843 ca.

    Chính quyền tỉnh Osaka vào ngày 21 thông báo rằng đã xác nhận một số ca nhiễm Corona cao nhất từ trước đến nay với 1242 ca nhiễm . Số ca nhiễm mới ở tỉnh Hyogo là 563 ca, con số cao nhất từ trước đến nay và cũng ghi nhận số ca nhiễm cao nhất ở các tỉnh Nara (112 ca ), Mie (57 ca ), Niigata (48...
Top