lawson

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Lawson : Xác nhận độ tuổi không cần nhân viên cửa hàng bằng quầy tự tính tiền, hướng đến giải quyết tình trạng thiếu lao động .

    Lawson, thưong hiệu cửa hàng tiện lợi lớn đã tiến hành một thử nghiệm trình diễn để xác nhận độ tuổi bằng quầy tự tính tiền nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động. "Bạn có thể mua các sản phẩm như thuốc lá và rượu, những sản phẩm mà bạn phải xác nhận độ tuổi của mình khi tại quầy tự thanh...
Top