Doanh nghiệp Lawson mở "cửa hàng không thu ngân", thanh toán tự động mà không cần thông qua máy tính tiền.

Doanh nghiệp Lawson mở "cửa hàng không thu ngân", thanh toán tự động mà không cần thông qua máy tính tiền.

20221011-00000169-impress-000-1-view.jpg


Một cửa hàng tiện lợi sẽ được thanh toán tự động khi bạn rời cửa hàng mà không cần thanh toán tại quầy thu ngân.

Tại cửa hàng Lawson mở cửa trong một văn phòng ở Tokyo, 9 camera được lắp đặt trên trần nhà và các cảm biến trọng lượng trên giá hàng để phát hiện chuyển động của khách hàng và những sản phẩm nào cũng như số lượng họ đã lấy.

Khi khách hàng rời khỏi cửa hàng, việc thanh toán sẽ tự động được thực hiện bằng thẻ tín dụng đã đăng ký trong ứng dụng.

c5be0625e30b5200c01254507e67c52a.jpg


Nhân viên cửa hàng sẽ xếp thêm hàng hóa như cơm nắm, đồ uống và các mặt hàng khác, nhưng vì không phải làm việc tại quầy thu ngân nên cửa hàng có thể vận hành với ít người hơn.

Trong tương lai, Lawson sẽ xác minh hiệu quả hoạt động và hướng tới việc giới thiệu các cửa hàng như vậy tại các văn phòng và khách sạn trên toàn quốc .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top