Doanh nghiệp Lawson : Xác nhận độ tuổi không cần nhân viên cửa hàng bằng quầy tự tính tiền, hướng đến giải quyết tình trạng thiếu lao động .

Doanh nghiệp Lawson : Xác nhận độ tuổi không cần nhân viên cửa hàng bằng quầy tự tính tiền, hướng đến giải quyết tình trạng thiếu lao động .

Lawson, thưong hiệu cửa hàng tiện lợi lớn đã tiến hành một thử nghiệm trình diễn để xác nhận độ tuổi bằng quầy tự tính tiền nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động.

"Bạn có thể mua các sản phẩm như thuốc lá và rượu, những sản phẩm mà bạn phải xác nhận độ tuổi của mình khi tại quầy tự thanh toán."

20211007-00000049-jnn-000-1-view.jpg


Từ trước đến nay, khi khách hàng mua sản phẩm cần xác nhận độ tuổi thì phải thông qua nhân viên bán hàng xác nhận và không thể mua ở quầy tự tính tiền . Trong thử nghiệm trình diễn do Lawson công bố ngày 7 , thông tin giấy phép lái xe sẽ được đọc bởi một đầu đọc chuyên dụng được cài đặt bên cạnh quầy tự tính tiền để xác nhận độ tuổi. Việc xác nhận của nhân viên bán hàng sẽ không còn cần thiết.

Ông Takuya Nagasawa của Lawson cho biết , "Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu lao động trong khung giờ nửa đêm và sáng sớm."

Trong ngành dịch vụ cửa hàng tiện lợi, tình trạng thiếu lao động đã trở thành một vấn đề, và mỗi công ty đang tiến hành các sáng kiến như đưa vào thử nghiệm trình diễn quầy tự tính tiền và các cửa hàng không người bán.

( Nguồn tiếng Nhât )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top