lương thấp

  1. yuki1485

    Xã hội Lao động nước ngoài không còn bị Nhật Bản thu hút ? Các công ty Nhật Bản tận dụng mức lương thấp.

    Do tốc độ tăng lương chậm chạp ở Nhật Bản, đã có những lo ngại về dòng chảy của lao động nước ngoài. Từ trước đến nay, các công ty Nhật Bản lựa chọn lao động nước ngoài là vì giá rẻ. Không có khả năng tiền lương ở Nhật Bản sẽ tăng đáng kể trong tương lai và các công ty Nhật Bản sẽ buộc phải xem...
  2. yuri

    Kinh tế GDP bình quân đầu người của Nhật Bản đứng thứ 23 trên thế giới ... Thực trạng lương thấp và không chính hóa

    GDP bình quân đầu người của Nhật Bản tiếp tục giảm. Giảm phát đã tạo ra một vòng luẩn quẩn hơn nữa bằng cách kiềm chế chi phí lao động mà không tăng doanh số bán hàng. Tại đây, ông Nao Ogasawara, Giám đốc điều hành công ty cổ phần kiểm toán Avantia, người đã có kinh nghiệm làm việc tại ngân...
Top