miễn dịch tập thể

  1. yuki1485

    Covid-19 Thực hiện miễn dịch tập thể "sớm nhất là vào năm sau", lý do cho những khó khăn không chỉ ở việc né tránh vắc xin.

    "Điều cần thiết là một nỗ lực tương tự như đối với bệnh đậu mùa. Con đường đến với khả năng miễn dịch tập thể đầy rẫy những bất trắc. Một "cuộc sống bình thường mới" sẽ xuất hiện vào mùa hè này và thảm họa Corona mới sẽ trở thành một loại virus theo mùa." "Miễn dịch tập thể" là điều cần thiết để...
Top