ngân sách năm 2022

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản chịu chi phí đóng quân của Hoa Kỳ tại Nhật Bản," Ứng phó với Trung Quốc" tăng 5% lên 211 tỷ yên mỗi năm.

    Các phương tiện truyền thông Nhật Bản, bao gồm Kyodo News đã đưa tin vào ngày 21 rằng chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đồng ý về khoản chi phí tổng cộng khoảng 1,55 nghìn tỷ yên để phía Nhật Bản chịu chi phí cho việc đóng quân của Hoa Kỳ tại Nhật Bản trong 5 năm kể từ năm tài chính 2022. Khoảng...
Top