Xã hội Nhật Bản : 76,5 nghìn tỷ yên chi cho các biện pháp đối phó với Corona , tỷ lệ thực thi đạt 80%.

Xã hội Nhật Bản : 76,5 nghìn tỷ yên chi cho các biện pháp đối phó với Corona , tỷ lệ thực thi đạt 80%.

ダウンロード - 2022-08-08T160540.467.jpg


Theo cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm toán về tình hình thực thi ngân sách cho dự án biện pháp đối phó với virus Corona mới từ năm tài chính 2019 đến năm 2021, tổng chi tiêu cho đến năm tài chính 2021 là khoảng 76,5 nghìn tỷ yên và tỷ lệ thực thi là 80,9%.

Theo Ủy ban Kiểm toán , tổng ngân sách cho các biện pháp đối phó với virus Corona (1367 dự án) cho đến năm 2021 là 94,492 nghìn tỷ yên. Tổng cộng 76,4921 nghìn tỷ yên đã được chi tiêu và 13,3254 nghìn tỷ yên đã được chuyển sang năm tài chính 2022.

"Số tiền không cần thiết" không còn được sử dụng là xấp xỉ 5% trên tổng ngân sách , tương đương 4.674,4 tỷ yên. Số tiền lãng phí nhiều nhất là dành cho "Dự án Go To Travel ", chiếm khoảng 40% (774,3 tỷ yên) trong tổng kinh phí khoảng 2 nghìn tỷ yên. Tỷ lệ thực hiện thấp là 18,9% đối với Quỹ hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp (tổng ngân sách khoảng 2,8 nghìn tỷ yên) trả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh số bán hàng giảm. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân trong việc chậm rà soát là do bên ủy thác chỉ đảm bảo được hơn 60% số nhân lực dự kiến để xử lý rà soát.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top