Xã hội Nhật Bản : Đệ trình ngân sách bổ sung 28,9 nghìn tỷ yên. Các biện pháp kinh tế toàn diện, 80% là các khoản nợ.

Xã hội Nhật Bản : Đệ trình ngân sách bổ sung 28,9 nghìn tỷ yên. Các biện pháp kinh tế toàn diện, 80% là các khoản nợ.

ダウンロード - 2022-11-21T154639.289.jpg


Vào ngày 21, chính phủ đã đệ trình lên Quốc hội ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài chính 2022 để thực hiện các biện pháp kinh tế toàn diện. Tổng chi tiêu của tài khoản chung là 28.922,2 tỷ yên. Trái phiếu quốc gia trị giá 22,852 nghìn tỷ yên sẽ được phát hành để trang trải 80% doanh thu cần thiết từ nợ, khiến tình hình tài chính càng trở nên tồi tệ hơn. Điều này hằm mục đích ban hành sớm trong phiên họp Quốc hội hiện tại.

3.107,4 tỷ yên đã được phân bổ như một biện pháp để giảm gánh nặng về điện và khí đốt tại các thành phố, những mặt hàng mà giá đang tăng cao. Thêm 3,0272 nghìn tỷ yên sẽ được đầu tư vào trợ cấp nhiên liệu để giữ giá xăng dầu ở mức thấp. Đối với một hộ gia đình điển hình, các biện pháp hỗ trợ này dự kiến sẽ giảm tổng cộng khoảng 45.000 yên gánh nặng tài chính cho hộ gia đình từ tháng 1 đến tháng 9 năm sau.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top